Forretningsbetingelser

Det du skal være opmærksom på

Betingelser for brug af chat

GoKarakter ApS behandler som udgangspunkt alle personoplysninger i Danmark eller i Tyskland, der er omfattet af EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger. Vi bruger dog en underleverandør med hjemsted i USA til levering af chatfunktionalitet. Det betyder, at hvis du vælger at bruge chatfunktionen, kan data således blive overført til et land uden for EU/EØS-landene, et såkaldt tredjeland.

De data, der kan blive overført, er indholdet i chatsamtalen mellem dig og vores kundecenter. Underleverandøren må alene opbevare, men naturligvis ikke læse, videregive eller på anden måde bruge data.

Når personoplysninger overføres til et tredjeland, skal reglerne i persondatalovens § 27 være opfyldt. Overførsel af oplysninger til tredjeland kan ske på grundlag af EU-kommissionens standardkontrakter (EU Model Clause), som garanterer et sikkerhedsniveau på højde med reglerne inden for EU.

Du kan læse mere om EU-kommissionens standardkontrakter på datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

Persondatapolitik

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at gokarakter.dk behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, privatadresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Vi lagre dog informationer om dig ved:

  • afsendelse af en forespørgsel på undervisning eller ved generel kontakt.
  • betaling af køb.
  • i øvrigt at give personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.

Gokarakter.dk indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, som kunden efterspørger. Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendigt for at kunne analysere (via Google Analytics), hvordan brugerne anvender GoKarakters hjemmeside.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på gokarakter.dk videregives kun til virksomhedens interne afdelinger.

Gokarakter.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan også videregive informationerne til en tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til en tredjepart, som udfører opgaver for dem. Googles betingelser for Google Analytics kan findes på følgende webadresse: https://www.google.com/intl/da_DK/policies/privacy/.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark udbudt af Heroku (Salesforce.com). Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i henhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen ml@gokarakter.dk.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Gokarakter.dk forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen:

GoKarakter
Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø
Tlf: 71 99 71 90
Mail: info@gokarakter.dk

Forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1 Adresse

Trondhjemsgade 2, kld. 2100 København Ø, Danmark

1.2 Kontakt til GoKarakter

GoKarakter kan kontaktes ved at sende en e-mail til info@gokarakter.dk eller ved at ringe på tlf. 71 99 71 90. Vi har åbent mandag-torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-16.00 og søndag 11.00-16.00.


2. Transport

Prisen er inklusiv transport i hele hovedstadsområdet (postnummer 0-2500).

Ved undervisning uden for hovedstadsområdet (udover 0-2500) tillægges et transportgebyr, hvis transporten tager over en halv time pr. vej for underviseren. Timeprisen er 100 kr. og afregnes pr. påbegyndt halve time efter de første 30 minutter. Det vil sige, at 31 minutter koster 50 kr. og 61 minutter koster 100 kr. Der betales for transporttiden både frem og tilbage fra undervisningsstedet.

Transporttiden udregnes fra den mest kvalificerede underviser nær dig til det ønskede undervisningssted.

Transporttiden udregnes ved hjælp af hjemmesiden Rejseplanen.dk og går ud fra rejser med offentlig transport fra underviserens bopæl (eller andet udgangspunkt) og ud til det det sted, hvor der skal undervises.

Transporttiden udregnes fra kl. 8.00 mandag morgen.

Eksempel 1:
Du bor i Hvidovre, og det tager din underviser 25 minutter at komme fra hans/hendes hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges intet transportgebyr, da det tager under en halv time hver vej.

Eksempel 2:
Du bor i Lyngby, og det tager din underviser 40 minutter at komme fra hans/hendes hjemmeadresse og hjem til dig. Her tillægges et transportgebyr på 50 kr. hver vej, underviseren rejser, da rejsetiden hver vej er over 30 minutter. Derfor tillægges et transportgebyr på 100 kr. pr undervisningsgang.


3. Undervisning

3.1 Information om underviserne

Alle undervisere studerer eller har studeret på en videregående uddannelse. De har fået topkarakter i et eller flere fag. Topkarakterer defineres som en karakter på 10 eller derover på 7-trinsskalaen.

Det er et krav at aflevere ren straffe- og børneattest for at blive ansat hos GoKarakter.

3.2 Undervisning i flere fag

Når du bestiller et klippekort, gælder det som udgangspunkt kun for det/de fag, du har oplyst ved bestillingen. Ved bestilling af mere end to fag på et klippekort skal det fastlægges, hvor mange timer der vedrører hvert fag, og hvornår de ønskes afholdt. Det er vigtigt, da vi på den måde hurtigt får klarhed over dine behov og kan finde den bedst kvalificerede underviser.

Hvis du i løbet af forløbet finder ud af, at du ønsker et fag, som du ikke oplyste fra begyndelsen, kan du kontakte os med henblik på at få tildelt en underviser i det pågældende fag. Vi garanterer ikke, at vi i sådan et tilfælde kan tildele dig den efterspurgte underviser, men vi bestræber os selvfølgelig på det.

Dette kan skyldes, at vi ikke har en underviser i det fag, du efterspørger, nær dig. Hvis dette er tilfældet, kan der være mulighed for at tildele dig en underviser, der bor længere væk, end hvad dit eventuelle transportgebyr dækker. Hvis denne underviser har en transporttid på over en halv times transport pr. vej kan GoKarakter tillægge et transportgebyr i henhold til vores transportpolitik (se punkt 2).

3.3 Flere elever om en underviser

GoKarakter tillader op til tre elever pr. underviser uden merpris. På den måde er det muligt, at flere elever/forældre går sammen om regningen. Når der undervises flere elever på samme klippekort, lærer eleverne også af de andres læringsprocesser, spørgsmål og undren. Når man er én til én med sin underviser, får man et intensivt forløb alene med udgangspunkt i den enkelte. Vi anbefaler, at man som forældre vælger den løsning, man vurderer passer til sit eget barn.


4. Kvalitetsgaranti

Da vi ønsker, at du får det optimale ud af din undervisning, tilbyder vi kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantien indebærer, at du kan få tilknyttet en ny underviser, hvis du ikke er tilfreds med dit forløb. Du skal blot kontakte os, og så finder vi en ny kompetent underviser til dig. Denne service er uden merberegning. Det er ikke muligt at få brugte klip refunderet.


5. Tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges mellem elev/forældre og underviser. Vi planlægger ud fra elevens behov og på et tidspunkt, hvor det passer begge parter. Der må således tages højde for, at der kan forekomme dage, hvor underviseren ikke har mulighed for at afholde undervisning.

5.1 Brug af lektiehjælpslokale hos GoKarakter

Der er mulighed for at benytte vores lektiehjælpslokale, som er placeret på vores hovedkontor på adressen Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø.

Hvis du ønsker at benytte lektiehjælpslokalet, skal der informeres om det i god tid (Minimum 48 timer forinden).


6. Forberedelsestid

Såfremt det ønskes fra jeres side, at underviseren bruger forberedelsestid før undervisningstimen, vil disse timer blive anført som brugte timer på klippekortet. Ofte vil tiden sammen med eleven dog være tilstrækkeligt til at udføre undervisningsforløbet.

Det aftales i den indledende samtale, hvorvidt der er behov for forberedelsestid. Hvis eleven/forældre ønsker hjælp til de eksisterende lektier og skolens pensum, kræves som regel ingen forberedelsestid. Hvis det ønskes, at underviseren tilrettelægger egne øvelser eller aktiviteter ud fra andet/mere end pensumstof, skal underviseren have forberedelsestid til dette.


7. Betaling og forløbsvilkår

7.1 Aflysning af undervisning

Ved sygdom skal undervisningsgangen aflyses før kl. 9.00 den pågældende dag. Hvis der aflyses senere end kl. 9.00, tæller undervisningen som afholdt, og der skal betales den aftalte undervisning.

Eksempel 1:
Christian er syg og har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Christian eller Christians forældre ringer og aflyser kl. 9.00. Undervisningen udskydes, og det har ingen konsekvenser for Christian.

Eksempel 2:
Christian har aftalt to timers undervisning med sin underviser. Han ringer og aflyser kl. 11.00. Der trækkes de aftalte klip fra klippekortet. Timerne tælles som afholdte.

7.2 Binding

Du er ikke bundet til at færdiggøre klippekortet. Hvis du vælger at afbryde forløbet, før alle klip er opbrugt, frafalder mængderabatten og de brugte klip afregnes, som var der bestilt enkelt-undervisning. I så fald vil prisen være 399 kr./t. Du vil få tilbageført dit tilgodehavende via en bankoverførelse. Normal behandlingstid for sådanne forespørgsler er 8 hverdage.

7.3 Priser

Alle priser er dagspriser og er angivet eksklusive moms. Privatundervisning er jf. momsloven momsfritaget.

7.4 Afbrydelse af forløb

GoKarakter forbeholder sig retten til at afbryde ethvert forløb.

Såfremt vi fra GoKarakters side, grundet uforudsete omstændigheder, er nødsaget til at afbryde forløbet, vil prisen for de afholdte timer forblive den aftalte pris vedr. det forløb, du har bestilt. Dvs. at du stadig får mængderabatten. Det forudbetalte beløb udover de afholdte timer vil blive tilbagebetalt. Du vil dermed få tilbagefaktureret betalingen for de timer, der ikke er afholdt.

7.5 Betaling

Betalingen foregår som udgangspunkt via vores online betalingsmodul. Her kan du foretage en sikker betaling ved at indtaste dine kortoplysninger. Undervisningen kan først gå i gang, når vi har registreret din betaling.

Hvis ikke du ønsker at benytte online betaling, er der mulighed for at betale via en faktura, som bliver tilsendt til den e-mail, du oplyste, da du henvendte dig første gang. Vi gør opmærksom på, at betaling via faktura kan tage længere tid end onlinebetaling, og der vil derfor være op til en uges behandlingstid, før undervisningen kan igangsættes.

Hvis fakturaen forfalder, sendes et rykkerbrev med et gebyr på 100 kr. og forløbet stoppes, indtil betalingen er fundet sted.

Såfremt det bliver nødvendigt at udsende et 2. rykkerbrev for betaling af udestående beløb, ses dette som et aftalebrud, og GoKarakter forbeholder sig retten til i denne situation at afbryde samarbejdet. I et sådant tilfælde vil det bekræftede forløb frafalde, og al afholdt undervisning vil blive beregnet som enkeltundervisning til en timepris af 399 kr.

3. rykker vil medføre, at sagen overdrages til inkasso.

7.6 Betaling med faktura

I forbindelse med betaling via faktura er tilmeldingen bindende med det samme, hvorimod betaling først finder sted på et senere tidspunkt, hvilket fremgår af den fremsendte faktura. Manglende betaling vil ikke medføre, at tilmeldingen bortfalder. Gentagne betalingsmisligholdelser vil medføre, at sagen overdrages til inkasso.

7.7 Kontant betaling

GoKarakter tilbyder også betaling kontant. Hvis du ønsker at betale kontant, skal dette meddeles, før undervisningen går i gang. Da Gokarakter ikke har nogen fast kontantbeholdning på kontoret, er det vigtigt, at du medtager det skyldige beløb i lige penge. Der modtages kun Danske Kroner (DKK) ved kontantbetaling.

Du skal aflevere din kontantbetaling på GoKarakters hovedkontor, som du finder på Trondhjemsgade 2, 2100 København Ø.

7.8 Delbetaling

GoKarakter tilbyder en omkostningsfri delbetaling i samarbejde med Resurs Bank, Filial af Resurs Bank Aktiebolag, Sverige (publ) - CVR nr. 36 04 10 21. Ved oprettelse af aftalen vil der blive lavet en almindelig kreditvurdering, hvor det blot kræves, at du ikke er indskrevet i RKI, samt at du har en dansk adresse. Betalingen foregår via PBS med en måneds løbende interval.

7.9 Tilbud

Hvis du er i besiddelse af et tilbud, rabatkode eller lign, kan du kun benytte én af disse per køb, du foretager. Disse kan ikke kombineres med andre tilbud, som tilbyder samme rabat og ej heller med andre rabatter. Nogle rabatkoder eller tilbud gælder kun en enkelt gang og er derfor opbrugt efter et køb.

8. Brug af personlige oplysninger

8.1 Personlige informationerne

GoKarakter forpligter sig til ikke at videregive personlige oplysninger om elever og/eller kunder uden tilladelse. Alle personlige oplysninger bliver opbevaret fortroligt i en database, som kun GoKarakters administration har adgang til.

Vi vil altid spørge, om vi må videregive personlige informationer, som ikke vedrører dit forløb hos GoKarakter. Du giver os lov til at anvende dine personlige informationer skriftligt via e-mail. Alle personlige informationer bliver lagret i mindst 2 år.

8.2 Cookies

Når du besøger Gokarakter.dk, udveksler din internetbrowser informationer med vores servere, og på den måde efterlader du visse elektroniske spor – også kaldet cookies. Disse cookies indeholder eksempelvis informationer om:

  • Hvilke sider, du har kigget på hos os, hvornår og hvor længe
  • Hvilken internetbrowser, du bruger, fx Firefox eller Safari
  • Hvilken enhed, du bruger, fx desktop computer, tablet eller smartphone
  • Hvilken webside, du kom fra, før du besøgte GoKarakter.dk

8.3 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil, der lagres i din webbrowser og genkendes af den pågældende hjemmeside ved tilbagevendende besøg. Denne fil gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Der er ikke tale om et program, og en cookie kan ikke indeholde eller sprede virus eller andre skadelige programmer. Stort set alle hjemmesider indeholder cookies.

8.4 Cookies fra Google Analytics

På GoKarakter.dk anvender vi cookies fra statistikprogrammet Google Analytics til at indsamle statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden.

8.5 Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Gokarakter.dk, skal du i din browsers internetindstillinger vælge cookies fra. Her kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

9. Copyright

GoKarakter er indehaver af copyright på alt materiale, alle billeder og design på hjemmesiden gokarakter.dk og andre hjemmesider, der kan sættes i forbindelse med GoKarakter. Dette indbefatter også e-mails, kodeord og undervisningsmateriale. GoKarakters logo må kun benyttes efter en skriftlig tilladelse fra GoKarakter. Overtrædelse af vores copyrightpolitik vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på gokarakter.dk stilles til rådighed for visning/læsning.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Det er også tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden, altså typisk din ægtefælle og børn jvf. ophavsretslovens § 12. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Forretningsbetingelserne er gældende fra d. 06.01.17